Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

poniedziałek, 15 stycznia 2018 12:21
Wójt Gminy Kotla  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. 2147 ze zm.) do dzierżawy została przeznaczona n/w nieruchomość:

WYKAZ

 

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

wtorek, 09 stycznia 2018 10:38


NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, TRANSPORT
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 
altW związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kotla środków na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.
Więcej …
 

Nowy harmonogram odbioru odpadów

piątek, 29 grudnia 2017 13:16
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kotla na I półrocze 2018r. (kliknij na obrazek).
 

Nowy gminny system informowania SMS. Bądź na bieżąco!

poniedziałek, 22 maja 2017 09:25
alt
Nowe udogodnienie dla mieszkańców planuje wprowadzić Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski w postaci bezpłatnego gminnego systemu informowania o terminie zapłaty, o powstaniu zaległości, o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, o ważnych informacjach wójta.

- Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.

Więcej …
 

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

poniedziałek, 08 maja 2017 11:42
altWójt Gminy Kotla informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Kotla.

Zasady przyznawania dotacji:
1.    O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1)    osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2)    wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Więcej …

Zaproszenie do złożenia oferty RR.271.5.2017.AM z dnia 27.10.2017 r.

piątek, 27 października 2017 12:23
-
alt

Wójt Gminy Kotla zaprasza do złożenia oferty Znak sprawy: RR.271.5.2017.AM z dnia 27.10.2017 r. na „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli w artykuły papiernicze/biurowe do realizacji zajęć: w ramach indywidualizacji pracy z uczniem, z języka angielskiego i w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach Projektu „Magia nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.” Termin składania ofert: do dnia 06.11.2017 r. do godz. 15:00

Załączniki:
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty RR.271.4.2017.AM z dnia 27.10.2017 r.

piątek, 27 października 2017 12:08
-
alt

Wójt Gminy Kotla zaprasza do złożenia oferty Znak sprawy: RR.271.4.2017.AM z dnia 27.10.2017 r. na „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych w ramach Projektu „Magia nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.” Termin składania ofert: do dnia 06.11.2017 r. do godz. 15:00

Załączniki:
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty RR.271.3.2017.AM z dnia 27.10.2017 r.

piątek, 27 października 2017 11:30
-
alt


Wójt Gminy Kotla zaprasza do złożenia oferty Znak sprawy: RR.271.3.2017.AM z dnia 27.10.2017 r. na „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i przyporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Chociemyśli w pomoce dydaktyczne w ramach indywidualizacji pracy z uczniem w ramach Projektu „Magia nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”. Termin składania ofert: do dnia 06.11.2017 r. do godz. 15:00

Załączniki:
Więcej…
 

Szkoła Filialna w Chociemyśli już gotowa!

środa, 25 października 2017 14:01
-
 
altDnia 25 października Wójt Gminy Pan Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Przybylska, Sekretarz Gminy Ewa Konarska-Jóźwiak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli Pani Halina Ignacik i Sołtys Chociemyśli Pani Helena Płócienniczak oraz przedstawiciele wykonawcy robót - firmy SOBOTA Sp. z o.o. w Głogowie uczestniczyli w odbiorze dwóch budynków Szkoły Filialnej w Chociemyśli, w których zakończyły się roboty budowlane związane z termomodernizacją. W budynkach ocieplono ściany zewnętrzne i dachy oraz wymieniono pokrycia, wymieniona została zewnętrzna stolarka drzwiowa i część stolarki okiennej oraz przyległe zadaszenia nad schodami. W ramach poprawy systemu grzewczego wykonano: wymianę rur, montaż instalacji, wymianę grzejników, montaż systemu zarządzania energią. Dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zamontowane zostały dwie gruntowe pompy ciepła.
Więcej…
 

Młodzi strażacy z naszej gminy z wizytą w PSP

środa, 25 października 2017 09:48
-

altW dniu 21 października 2017 r. w ramach projektu „Będę strażakiem” odbyła się wizyta studyjna młodzieży w Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Tam młodzi strażacy zobaczyli jak wygląda codzienna służba, obejrzeli samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt jakim dysponuje jednostka. W centrum dowodzenia uczestnicy dowiedzieli się „jak to działa”, gdy zadzwonią na numer 998 lub 112 i jak mają alarmować służby ratownicze w razie zauważonego zagrożenia. Obejrzeli wyposażenie karetki ratowniczej podczas spotkania z ratownikiem medycznym.

Więcej…
 

Projekt pn. „Magia nauki” już trwa!

środa, 25 października 2017 08:08
-

altOd 25 września ruszyły zajęcia dydaktyczne, kółka zainteresowań oraz specjalistyczne w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli w ramach Projektu pn. "Magia nauki".

Został również utworzony Szkolny Ośrodek Kariery dla klas 7 i dla uczniów gimnazjum, dzieci „uczą się” jak najlepiej zaprezentować się na rynku pracy. Wkrótce rozpocznie się współpraca z różnymi instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami.

To dopiero początek, w przyszłości czeka na dzieci jeszcze wiele ciekawych zajęć i wyjazdów.

Więcej…
 

Nauczyciele na medal!

wtorek, 24 października 2017 09:02
-
alt
W dniu 18 października w Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali Pani Danuta Nowalińska, nauczycielka języka polskiego i historii oraz Pan Wiesław Sobolewski, nauczyciel wychowania fizycznego i techniki. Nauczyciele Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli zostali uhonorowani m.in. za wyjątkową postawę w pracy, zaangażowanie w życie szkoły, twórcze podejście do zajęć, a przede wszystkim za wyrozumiałość do uczniów.
 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej…
 

INFORMACJA

wtorek, 24 października 2017 07:51
-

         W związku ze zgłoszeniami szkód przez mieszkańców Gminy Kotla  wywołanymi silnym wiatrem w dniu 05.10.2017 r. Urząd Gminy Kotla informuje że, niezwłocznie po zdarzeniu przeprowadzano wizje lokalne mające na celu ocenę skali powstałych strat.
         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem nr  DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. wprowadził  zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Więcej…
 

Dzieci będą lepiej widoczne na drodze

poniedziałek, 23 października 2017 14:05
-
altJak co roku Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski i Dzielnicowy mł.asp. Gabriel Jagodziński w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze rozdali dziś odblaski, które zostały zakupione z budżetu Gminy Kotla. Każdy przedszkolak i uczeń klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli oraz przedszkola „Chatka Puchatka” w Głogówku będzie od dziś lepiej widoczny. Jesienią o poranku, gdy dzieci idą do szkoły, widoczność jest gorsza, więc uważajmy na drodze.
Więcej…
 

Seniorzy poświętowali! Na spotkanie na sali wiejskiej w Kotli przybyło blisko 200 Seniorów.

poniedziałek, 23 października 2017 12:15
-
 

alt20 października 2017 r. na sali wiejskiej w Kotli w imieniu Wójta Gminy Kotla Pana Łukasza Horbatowskiego Seniorów przywitały Sekretarz Gminy Kotla Pani Ewa Konarska-Jóźwiak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Przybylska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pani Iwnona Adamczak oraz sołtys Kotli Pani Ewa Kłonica wraz z Radą Sołecką. Organizatorzy wręczyli przybyłym gościom pamiątkowe zegary.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>